Седмичен график

Зала 1

Час  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
18:30-19:20 Средно-напреднали   04.04.2016  Начинаеща група  09.10.2018 Средно-напреднали  04.04.2016 Начинаеща група  09.10.2018 18:00 – Урок за Дами
19:20-20:10 Напреднали – Rueda de Casino Средно нивo  09.11.2017 Напреднали – Rueda de Casino Средно нивo 09.11.2017 20:30 -Специален урок
20:10-21:00   НОВА Начинаеща група  07.01.2019  Средно- начинаещи    11.09.2018

НОВА Начинаеща група 07.01.2019

Средно- начинаещи    11.09.2018 21:30 -Сошъл Парти
21:00-21:50  Тренировка  на Los Pambos DC  Тренировка  на Los Pambos DC

Зала 2

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък
18:30-19:20: - 18:00-18:50: Латино за деца (6-9г.) 18:30-19:20: - 18:00-18:50: Латино за деца (6-9г.)
19:20-20:10: - 18:50-19:40: Латино за деца (9-12г.) 19:20-20:10: - 18:50-19:40: Латино за деца (9-12г.)
20:10-21:00: 19:40-20:30: Латино за деца (над 13) 20:10-21:00: 19:40-20:30: Латино за деца (над 13)
 21:00-21:50: -